Stichting MOE

Zorgkosten opvoeren bij belastingaangifte

Als mantelzorger kan het zijn dat je helpt bij de belastingaangifte. Dan is het wel handig dat je weet waarop je aanspraak kan maken of niet. Bij Stichting MOE hebben we een aantal zaken op een rijtje gezet. De regels en bedragen hebben betrekking op 2018, maar voor 2019 zullen deze niet heel erg afwijken. Kijk voor de belastingaangifte in elk geval goed naar de aftrekbaarheid van de volgende zaken:

A Geneeskundige & heelkundige hulp, zoals arts, specialist, fysio en tandarts De kosten die niet door de verzekering worden vergoed en ook niet binnen de eigen bijdrage vallend.

B Vervoer: naar ziekenhuis, artsen, fysio et cetera € 0,31 per kilometer, plus eventuele parkeergelden.

Specifieke zorgkosten:

1 Medicijnen: niet door verzekering vergoed en niet binnen de eigen bijdrage van € 385,-- vallend en voorgeschreven door een arts.

2 Hulpmiddelen: aangepaste hoorapparaten die niet of gedeeltelijk worden vergoed, maar ook de batterijen van het apparaat, reparaties en dergelijke, zoals een drybox. Daarnaast kun je kijken naar elastische- en steunkousen, gebitsprothese, kronen en bruggen, aangepast schoeisel. Brillen en lenzen vallen buiten deze hulpmiddelen.

3 Extra gezinshulp: bij chronisch zieken en anderszins, huishoudelijke hulp wel altijd wit uit te betalen, dus met bewijsmateriaal, zoals factuur of bankoverschrijving aan te tonen. Hier zit een kleine extra drempel in. 

4 Vervoer: reiskosten ziekenbezoek (binnen relatie), ook bij opname in verzorgings- of verpleeghuis bij een afstand van meer dan 10 kilometer enkele reis. Bovendien is de mogelijkheid er “sociaal” leefvervoer bij personen met een chronische ziekte, die alleen via auto familie, vrienden, kinderen etc. willen bezoeken. Voorbeeld 3.000 km per jaar tegen een kilometervergoeding van € 0,19.

5 Extra kleding- en beddengoed: een vast bedrag van € 300,--, tenzij aangetoond kan worden dat de kosten meer zijn dan € 620,-, dan mag een vast bedrag van € 750,- afgetrokken worden. Denk in dit geval vooral aan chronisch zieken in een rolstoel, scootmobiel, maar ook aan incontinentiematerialen. Ook is de mogelijkheid er bij opname in verpleeg- en verzorgingshuis de kosten voor wassen hierbij op te voeren, zodat het bedrag van € 750,- wordt gehaald.

Al deze aangegeven punten onder specifieke zorgkosten 1-5 kunnen met 13% worden verhoogd bij 65 jaar en ouderen bij een inkomen beneden + € 34.130,-. Is de persoon jonger dan 65 jaar, dan geldt een verhoging van 40% ook bij een inkomen beneden + € 34.130,-

Enige jaren geleden is de drempel verlaagd tot 1,65% tot een inkomen van + € 39.000,- en daarboven 5,75%. Tel eerst alle kosten van punt 2 tot en met 5 op, verhoog deze en haal dan de drempel eraf.

Heeft u vragen? Bel of mail gerust met ons.

Dick van Heun Financieel deskundige voor Stichting MOE

Document over zorgkosten downloaden.