Stichting MOE

De rek is eruit bij mantelzorgers

5 December 2018

Slechts 15% van de mensen in de Wmo verwacht hulp te krijgen van familie, vrienden of buren.

Durf jij om hulp te vragen?

Meer middelen en geld nodig van Overheid voor mantelzorg

4 December 2018

De maatschappij verandert. En hoe we werken en wonen ook. Er zijn meer werkende vrouwen en kinderen wonen verder weg dan vroeger.